Bạn có thể kiểm tra giá vé và đặt vé nhanh thông qua HOTLINE (+84-4)38 36 39 39 hoặc (+84)9 32 348 348

Chính sách hỗ trợ đối với hành khách đến làm thủ tục trễ tại sân bay.

Nội dung như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với những hành khách đã có vé và đến quầy làm thủ tục sau thời gian đóng quầy thủ tục theo quy định hoặc không có mặt tại cửa khởi hành nhưng không muộn hơn 30 phút so với giờ khởi hành thực tế của chuyến bay

2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các đầu sân bay

3. Chính sách phụ thu

3.1.Loại vé Promo/Eco/Skyboss:
Áp dụng thu phụ thu đến muộn:
+Chuyến bay nội địa : 440,000 VNĐ /khách/chặng/lần (gồm VAT)
+ Chuyến bay quốc tế: 735,000 VNĐ / khách/chặng/lần

3.2.Các loại vé miễn cước và hành khách VIP/CIP:
Chuyển chuyến không thu phụ thu nhưng không được chuyển sang chuyến bay trong giai đoạn cao điểm do công ty ban hành

Lưu ý: Phí đến muộn chỉ được thanh toán tại quầy vé sân bay, không áp dụng cho các kênh thanh toán khác.

banner
banner