Bạn có thể kiểm tra giá vé và đặt vé nhanh thông qua HOTLINE (+84-4)38 36 39 39 hoặc (+84)9 32 348 348

Vé máy bay đi Đà Lạt

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Người lớn

(12 tuổi trở lên)

Trẻ em

(2 đến 11 tuổi)

Em bé

(dưới 2 tuổi)

Xem video hướng dẫn
Vé máy bay khách mới đặt Đà Lạt
 • Khách đặt 2 vé máy bay Hà Nội - Đà Lạt, ngày 08/09/2016

  1 phút trước
  Giá 599,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Hà Nội - Đà Lạt, ngày 16/04/2016

  1 phút trước
  Giá 790,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Hà Nội - Đà Lạt, ngày 17/05/2016

  1 phút trước
  Giá 68,000 đồng/vé

 • Khách đặt 2 vé máy bay Hồ Chí Minh - Đà Lạt, ngày 23/12/2015

  1 phút trước
  Giá 600,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Hà Nội - Đà Lạt, ngày 30/11/2015

  1 phút trước
  Giá 999,000 đồng/vé

Bảng giá vé máy bay đi Đà Lạt
từ Hà Nội 08/09/2016 599,000 đồng/vé
từ Hà Nội 16/04/2016 790,000 đồng/vé
từ Hà Nội 17/05/2016 68,000 đồng/vé
từ Hồ Chí Minh 23/12/2015 600,000 đồng/vé
từ Hà Nội 30/11/2015 999,000 đồng/vé
banner
banner