Bạn có thể kiểm tra giá vé và đặt vé nhanh thông qua HOTLINE (+84-4)38 36 39 39 hoặc (+84)9 32 348 348

Vé máy bay đi Phú Quốc

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Người lớn

(12 tuổi trở lên)

Trẻ em

(2 đến 11 tuổi)

Em bé

(dưới 2 tuổi)

Xem video hướng dẫn
Vé máy bay khách mới đặt Phú Quốc
 • Khách đặt 1 vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc, ngày 08/06/2016

  1 phút trước
  Giá 1,570,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc, ngày 29/04/2016

  1 phút trước
  Giá 2,650,000 đồng/vé

 • Khách đặt 2 vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc, ngày 31/03/2016

  1 phút trước
  Giá 1,030,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc, ngày 10/02/2016

  1 phút trước
  Giá 3,070,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc, ngày 27/11/2015

  1 phút trước
  Giá 1,800,000 đồng/vé

Bảng giá vé máy bay đi Phú Quốc
từ Hà Nội 08/06/2016 1,570,000 đồng/vé
từ Hà Nội 29/04/2016 2,650,000 đồng/vé
từ Hà Nội 31/03/2016 1,030,000 đồng/vé
từ Hà Nội 10/02/2016 3,070,000 đồng/vé
từ Hà Nội 27/11/2015 1,800,000 đồng/vé
banner
banner