Bạn có thể kiểm tra giá vé và đặt vé nhanh thông qua HOTLINE (+84-4)38 36 39 39 hoặc (+84)9 32 348 348

Vé máy bay đi Sài Gòn

Ngày đi
Người lớn

(12 tuổi trở lên)

Trẻ em

(2 đến 11 tuổi)

Em bé

(dưới 2 tuổi)

Xem video hướng dẫn
Vé máy bay khách mới đặt Hồ Chí Minh
 • Khách đặt 1 vé máy bay Thanh Hóa - Hồ Chí Minh, ngày 11/05/2016

  1 phút trước
  Giá 899,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Hà Nội - Hồ Chí Minh, ngày 05/08/2016

  1 phút trước
  Giá 900,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Hà Nội - Hồ Chí Minh, ngày 31/03/2016

  1 phút trước
  Giá 599,000 đồng/vé

 • Khách đặt 2 vé máy bay Pleiku - Hồ Chí Minh, ngày 11/03/2016

  1 phút trước
  Giá 299,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Vinh - Hồ Chí Minh, ngày 04/03/2016

  1 phút trước
  Giá 1,245,000 đồng/vé

Bảng giá vé máy bay đi Hồ Chí Minh
từ Thanh Hóa 11/05/2016 899,000 đồng/vé
từ Hà Nội 05/08/2016 900,000 đồng/vé
từ Hà Nội 31/03/2016 599,000 đồng/vé
từ Pleiku 11/03/2016 299,000 đồng/vé
từ Vinh 04/03/2016 1,245,000 đồng/vé
banner

Hotline đặt vé

(+84)932 348 348 (+84)88 828 7272
banner