Bạn có thể kiểm tra giá vé và đặt vé nhanh thông qua HOTLINE (+84-4)38 36 39 39 hoặc (+84)9 32 348 348

Vé máy bay tết 2016

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Người lớn

(12 tuổi trở lên)

Trẻ em

(2 đến 11 tuổi)

Em bé

(dưới 2 tuổi)

Xem video hướng dẫn
Vé máy bay khách mới đặt
 • Khách đặt 1 vé máy bay Hà Nội - Đà Nẵng, ngày 04/07/2016

  1 phút trước
  Giá 399,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Đà Nẵng - Bangkok, THAILAND, ngày 09/09/2016

  1 phút trước
  Giá 1,676,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Hồ Chí Minh - Beijing, DONG BAC A, ngày 22/07/2016

  1 phút trước
  Giá 3,300,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Hồ Chí Minh - Kuala Lumpur, MALAYSIA, ngày 24/09/2016

  1 phút trước
  Giá 49,000 đồng/vé

 • Khách đặt 1 vé máy bay Thanh Hóa - Hồ Chí Minh, ngày 24/09/2016

  1 phút trước
  Giá 490,000 đồng/vé

Bảng giá vé máy bay đi
từ Hà Nội 04/07/2016 399,000 đồng/vé
từ Đà Nẵng 09/09/2016 1,676,000 đồng/vé
từ Hồ Chí Minh 22/07/2016 3,300,000 đồng/vé
từ Hồ Chí Minh 24/09/2016 49,000 đồng/vé
từ Thanh Hóa 24/09/2016 490,000 đồng/vé
banner
banner